EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Město Žatec vypsalo architektonickou soutěž na novou sportovní halu určenou především pro míčové sporty. Hala v přibližné ceně 200 mil. Kč bude sloužit školní výuce, veřejnosti i vrcholovému sportu.
Cílem našeho návrhu je doplnění největšího žateckého sídliště, vytvoření vazbu mezi ním a zástavbou drobnějšího měřítka. Sportovcům návrh poskytuje potřebné sportovní plochy a zázemí, současně ale nabízí obyvatelům sidliště prostory mu chybějící, je „halou všech“.
Návrh se v soutěži neumístil, porota ocenila jiné přístupy k zadání.