EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

  • Název: Hala Jesenice
  • Klient: Obec Jesenice
  • Studie: 2021
  • Spolupráce: Eliška Vinklárková

Víceúčelová hala v Jesenici má stejně dobře posloužit sportovnímu klání s 300 fanoušky na tribunách, tak koncertu s 800 návštěvníky a kapelou na ploše. Ve všech možnostech využití má nabídnout funkčně, prostorově a vizuálně kultivované prostředí. Aspirací návrhu je eliminace pocitu nepatřičnosti vznikajícího při pořádání kulturních akcí v čistě sportovním prostředí, principem pak „víceznačnost“ objektu i prostoru.
Objekt jednoduché, základní, „univerzální“ geometrie s jednotlivými vnějšími plochami tvořenými sítí – abstrakcí sportovní sítě pro míčové hry, zlatou barvou povýšenou na dekorativní prvek odpovídající kulturnímu využití haly. Zlatá barva jako barva sportovního vítězství i kulturní estetizace. Prostor je přehledný, jednoduchý, velkorysý. Volba materiálů a barev v tlumených tónech umožňuje jeho vizuální univerzálnost.
Nutnost jasného odlišení haly – veřejné stavby se sportovním a kulturním využitím, a haly – výrobního objektu vyvozuje sousedství výrobní haly. Jednoduchost uceleného základního tvaru proti tvarům rostoucích etapově a primárně dle principů provozu a nikoli estetického vnímání. Estetizace vnějšího vzhledu objektu proti čistě ekonomickým principům.
Přes důraz na estetizaci navrženého objektu – nebo právě kvůli němu – je nemenší důraz kladen na volbu ekonomicky vyvážených dílčích řešení. Velikost objektu respektive jeho dílčích částí je vesměs navržena dle základních normových požadavků. V průběhu projektu byla propočtena a pro finální podobu návrhu zohledněna ekonomická náročnost různých řešení konstrukce objektu a jeho technického vybavení. Fotovoltaické panely na střeše objektu výkonem odpovídající spotřebě objektu chlazením pozitivně přispívají k ekologické i ekonomické udržitelnosti stavby.