EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

  • Název: Sportovní hala Žatec
  • Klient: Město Žatec
  • Studie: 2022
  • Spolupráce: Dalibor Pospíšil, Petr Vávra, Eliška Vinklárková, Statikon Solutions
  • Vizualizace: mvize visualisation

Navrhujeme halu, která je součástí sousedícího sídliště. Cílem není vznik ikony, ale doplnění struktury místa. Nenutíme místu odkazy na historickou zástavbu Žatce či jeho kulturní dědictví. Navržená hala se „nevytahuje“ na své okolí tvořené především panelovými bytovými domy. Nechce explicitně vnášet „novou kvalitu“, naopak cíleně používá podobné principy a vizuální motivy jako sídliště pro vytvoření atmosféry sounáležitosti a jednoty.
Doplňuje sidliště funkčně i prostorově, uzavírá je a vytváří vazbu mezi ním a zástavbou drobnějšího měřítka. Návrh je založen na důrazu na utilitárnost, funkčnost, neokázalost, na jednoduchých hmotách, řešeních a materiálech. Spíše než s estetizací skrze detail pracuje s velikostí a měřítkem.

Sportovcům návrh poskytuje potřebné sportovní plochy a zázemí, současně ale nabízí prostory sídlišti chybějící, je „halou všech“. Ve „sportovním parku“ za halou si může každý zaběhat nebo se třeba jen projít s kočárem, krytý předprostor haly poskytne dětské hrací plochy i v dešti, stejně tak krytý prostor s malým bufetem při workoutovému hřišti – které navíc kultivuje plochy při sousedících garážích. Odolnost vnitřních prostor umožňuje využití části zázemí – návštěvnických prostor haly jinak využívaných jen v průběhu zápasů – jako části „parteru“ sídliště.