EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Název: Rezidence Jenerálka
Klient: KKCG Real Estate a.s.
Studie: 2019

Jenerálka patří k místům s nejstarším osídlením na území Prahy. Jde o největší a nejslavnější pražskou paleolitickou lokalitu, nálezy z mladšího paleolitu dokládají sídliště „lovců mamutů“. Skalní výchoz jako význačný geologický a krajinný prvek, s výskytem chráněných druhů rostlin, významných společenstev rostlin a živočichů skal, je od roku 1968 přírodní památkou.

Návrh akcentuje kulturní i přírodní potenciál oblasti. Nabízí bydlení ve výrazně přírodním prostředí tvořeném jak materiálovou skladbou navrhovaných veřejných prostor a samotných objektů, tak mírou samotné zeleně a výrazného krajinářského řešení.

Přírodní charakter použitých materiálů a jednoduché formální řešení objektů prvoplánově odkazuje k primitivním lidským stavbám, návazně ke kamenným sídlům obydleným dodnes v kulturně cenných oblastech Francie, Portugalska a dalších míst Evropy. Formální řešení objektů je zjednodušeno na základní objemy s jednoduchým členěním. Vizuálně jsou objekty vnímány jako masivní, je akcentována základní tektonika staveb. Jsou využity jednoduché – „primitivní“ a současně nadčasové – principy vytvářející příjemné životní prostředí, jako například zelené střechy zachycující vodu v území, propustnost materiálů použitých v parteru, orientace objektů ke světovým stranám a vytváření osluněných a stíněných ploch objekty samotnými a okolní zelení.