EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Obecní dům Rudimov-1

  • Název: Obecní dům v Rudimově
  • Studie: 2015
  • Spoluautor: Kateřina Fryzelková
  • Spolupráce: Roman Belžík

Navrhovat nový obecní úřad do rodné vesnice je velká pocta a zároveň ten nejtěžší úkol. Tím spíše, když jde o malou vesničku ve východním koutu republiky, kde každý zná každého a jakýkoli nový dům se okamžitě stává důležitým prvkem křehké struktury obce. Stávající objekt rudimovského obecního domu – původně škola – již provozně ani stavebně nevyhovuje, je potřeba postavit nový na stejném místě a zároveň zachovat další drobné objekty na pozemku zahrnující hasičskou zbrojnici a starou klubovnu.
Jak nejlépe pojmout obecní dům na poměrně komplikovaném svažitém pozemku na kopci nad obcí, v místě jejího nově se utvářejícího těžiště?
Náš návrh navazuje na střídmé archetypální tvarosloví, respektuje měřítko obce, vytváří udržitelný veřejný prostor, stává se důstojným a nadčasovým reprezentantem obce. Obzvláště v takto malé vesnici to nejsou jen prázdné fráze.
Vlastní úřad sestává z kancelářského zázemí a knihovny s klubovnou, je doplněn o víceúčelový sál. Základní provozní členění se odráží v rozdělení obecního domu do dvou objektů, které měřítkově odpovídají okolní zástavbě rodinných domů a smysluplně doplňují stávající objekty na pozemku. Klasický tvar jednoho z těchto objektů – zbrojnice dobrovolných hasičů – je novými hmotami znásoben a tím zároveň posílen. Zdvojení štítů v uliční fasádě zachovává význam instituce jako celku.
Hmoty jsou výškově nasazeny na úroveň původního objektu, symbolicky na něj navazují. Stopa původního objektu je současně propsána v parteru. Nově vzniklý veřejný prostor pokračuje do krytého středového meziprostoru s průchodem do zahrady, do kterého jsou orientovány všechny vstupy do jednotlivých provozů.
Obecní dům má být nejen institucí, ale především živým místem setkávání, pořádání oslav a středobodem společenského života obce.

Obecní dům Rudimov-2

Obecní dům Rudimov-3

Obecní dům Rudimov-4

Obecní dům Rudimov-5

Obecní dům Rudimov-6

Obecní dům Rudimov-7