EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Název: Sportovní areál Červená zahrada
Klient: Město Boskovice
Studie: 2023
Spolupráce: Dalibor Pospíšil, Wanda Molnárová, Kateřina Slezáková
Petr Zajíc, Atelier DUA
Jakub Finger, Atelier Partero
Vizualizace: mvize visualisation /
ex-machina

Dříve romantický přírodní areál pod Boskovickým hradem, v údolí říčky Bělá s mlýny a rybníky, pozbyl lety jak atmosféru, tak strukturu. Návrh vnáší do území jasné prostorové a funkční vazby, uvádí v život pozůstatky dřívějšího charakteru místa v podobě mlýnů i atletických drah, navazuje lokalitu na její přírodní okolí. Stěžejním prvkem návrhu je nová, jasně vymezená plocha vstupující jako jasný formální a funkční prvek do území. Její součástí je víceúčelová sportovní hala a tréninkové hřiště nad podzemním parkovištěm kapacitně pokrývajícím celý areál. Intenzivním použitím vzrostlé zeleně je areál propojen s okolními přírodními i městskými plochami. Nezávisle na přírodním nebo městském charakteru zeleň poskytuje rekreační alternativu ke sportovním plochám areálu. Výsledkem komplexní rekonstrukce areálu by měl být nejen fungující sportovní areál, ale také pozitivní impulz okolním plochám obsahujícím nejen další z boskovických mlýnů a pivovar.