EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz


Název: Sportovní hala Nový Jičín
Studie: 2022
Spolupráce: Eliška Vinklárková, Wanda Molnárová, Dalibor Pospíšil
Statikon Solutions
Vizualizace: mvize visualisation


Sportovní hala reaguje na svou pozici na průsečíku dvou osnov stávající zástavby – městské uliční osnovy založené pravidelným čtvercovým náměstím v centru města a vůči ní pootočené osnovy samotného sportovního areálu tvořené zimním stadionem a dalšími souvisejícími objekty. Absence orientovanosti haly vznikající hmotovým řešením bez nároží umožňuje vyvážený prostorový vztah k oběma typům zástavby. Odlišným výškovým nasazením a prostorovým umístěním vnitřní a vnější tribuny je dosaženo optimálních výhledových poměrů k sportovním plochám a současně rozšíření a uvolnění parteru.