EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.czNázev: Informační a turistické centrum Zelená hora
Studie: 2021
Spolupráce: Dalibor Pospíšil, Petr Vávra, Eliška Vinklárková
Vizualizace: mvize visualisation

V soutěži na informační a turistické centrum v sousedství ikonického Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO – porota vedená Zdeňkem Fránkem udělila našemu návrhu druhé místo.
„Návrh porotu zaujal svojí poetikou a netradičním pojetím zdánlivého střídmého provizoria a filosofickým přístupem. Autoři se cíleně se vzdávají jakéhokoli tvarování, avšak díky textilnímu plášti budovy nenásilně odkazují k barokně gotickým formám. Zvolenou formou dřevostavby odpovídá svému obsahu. Objekt vyniká lehkostí a prostorovou úsporností. Porota ocenila příčnou prostupnost objektem zohledňující potřebné provozní vazby.“

ITC stojí jako jasná tečka za zástavbou, definitivní hranice. Ale stále je stavbou pomíjivou, krčící se pod architekturou „na věčnost“ tyčící se na vrcholu kopce. Stavbou stejně pomíjivou jako její sousedé, které by mohl zítra odvát vítr a svět by se nezměnil. Stejně jako stany a stánky při cestě poutníků ke kostelu, které mizely a objevovaly se po staletí.

Objekt ITC umisťujeme k patě kopce, do místa, kde se historická spojnice zámku a kostela dnes nepříjemně láme. Stojí právě tak, aby návštěvníka pozastavila a nasměrovala. Návštěvníkům přicházejícím od zámku tak bude přirozeně po ruce, návštěvníky přijíždějící přímo pod kopec pak navede k historické poutní cestě, k prožitku z jejího závěrečného stoupání.
Zelená hora bylo – a chceme aby bylo i nadále – místo ožívající s poutníky – návštěvníky, které přivádí hledání vytržení z každodenního světa, atmosféra po staletí opečovávaná. ITC nemá být ničím víc než skromným zázemím pro jejich zážitek, krátkou zastávkou, nadechnutím před posledním úsekem pouti. Dříve tuto funkci plnily stany a stánky, dnes jím může být lehká, do látky zabalená stavba schopná téměř stejně rychlého odstranění, jako její předchůdci.