EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

  • Název: Rodinný dům v Zámecké ulici
  • Lokalita: Mikulov
  • Klient: Soukromá osoba
  • Spolupráce: Kateřina Fryzelková
  • Realizace: 2017
  • Foto: Robert Žákovič

Atmosféru ulice Zámecká v centru Mikulova vytváří drobné měřítko okolních staveb, pohledy do střech historických domů a výhledy do nedalekého Rakouska, masa mikulovského zámku „za zády“ a v neposlední řadě historie židovské čtvrti, v jejímž srdci se nacházela.
Aspirací navrženého domu je využít potenciál unikátní lokality, zajistit dostatek soukromí v turisticky rušném okolí, v těsné vazbě na nejužší historické centrum Mikulova působit samozřejmě a nenápadně, přitom dostatečně jasně odlišit dům od okolní historické zástavby.

Navržený dům účelně využívá celý pozemek velkosti přibližně 240 m2. Otevírá se do dvora intimní velikosti uzavřeného do zídek z místního vápence a cihel. S prostorem dvora je přímo propojen obývací pokoj a „ateliér“, díky vnějšímu schodišti a velkorysé terase pak ložnice.
Pro vnitřní prostor domu je určující využití různých výškových úrovní ulice a dvora, propojování vnitřních prostor, otevření do krovu v patře.

Atmosféra solidního zděného domu a k němu připojeného lehkého dřevěného „ateliéru“ je vytvářena rozdílným materiálovým a konstrukčním řešením – dům je zděnou stavbou opatřenou omítkou, ateliér z převážné části dřevostavbou s fasádou z modřínových prken.

Dům je vystavěn z „klasických“ materiálů, od materiálově i formálně obdobných okolních historických staveb jej odlišuje provedení detailů. Formu objektu zjednodušují skryté žlaby, keramické střešní tašky jsou obdobné jako v okolí běžně použité bobrovky, jen s rovnou hranou. Okna jsou bezrámová nebo dřevěná s jednoduchými profily, umístěná v různých hloubkách okenních otvorů.

Prostor dvora je z velké části zpevněný cihelnou terasou a mlatem, okolo zídek jsou vysázeny růže a bylinky.