EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.czNázev: Hvězdárna Prostějov
Studie: 2022
Spolupráce: Petr Vávra, Dalibor Pospíšil, Wanda Molnárová
Statikon Solutions
Vizualizace: mvize visualisation

Náš návrh hvězdárny v Prostějově byl odměněn v architektonické soutěži.
„Návrh porotu zaujal architektonicky čistým řešením a především invenční prací s prostorem a
jeho gradací. Dílo porota hodnotí jako inovativní s až mystickým přesahem.“

Mířím do středu parku, kde se vznáší objekt vyrvaný ze země neznámou silou. Mírně klesám a uvědomuji si, že mám nohy pevně na zemi, pevně v hlíně. Vstoupím a hlína mě dokola obklopí. Ustrnu, zpomalím, usadím se a mé oči přitáhne pohled na nebesa nerušený okolním světem. Po chvíli se vydám hlouběji a levitující hmota se nade mnou uzavře a já nevím, zdali mě nezavalí. Pocítím prastarý strach, že Atlas už nebesa neunese. Mé zjitřené smysly jsou připraveny na poznávání nového, na výklad. Nakonec vystoupám do světa, který se hvězd snaží téměř dotknout. A sny se změní, už letím ke hvězdám jako kosmonaut. Okolo ale roste tolik známých rostlin… Nemohu snít o květině na planetě Malého prince?

Navrhujeme hvězdárnu spjatou se Zemí i zdánlivě levitující masivní blok hlíny. „Megalitickou“ observatoř pevně ukotvenou ve středu elipsy parku i dům plný techniky schopné se hvězd téměř dotknout. Navrhujeme hvězdárnu jako místo vědeckého i romantického pozorování příliš vzdálených objektů, stejně jako místo uvědomění si přináležitosti k jedinečnému vesmírnému tělesu zasluhujícímu náš respekt a ochranu – Zemi.