EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

mimosa-media-magika-dupont-národní-changing-the-face-1

  • Název: Media Magika
    (Changing the face)
  • Lokalita: Národní třída, Praha 1
  • Klient: Dupont CZ
  • Studie: 2010

Nová scéna Národního divadla – společensky trochu pasivní dům s výraznou fasádou, klenotem českého sklářství.
Dupont – výrobce nejen fasádních panelů z Corianu schopných převést jakkoli podivný tvar do reality.
Ideová soutěž Dupontu na novou fasádu Nové scény – jak vylepšit fasádu, která je podle nás jednou z nejkrásnějších v Čechách? Cílem návrhu není vylepšení stávající fasády, ale iniciace debaty o dalším vývoji Nové scény.
K tomuto účelu je použito „architektonického happeningu“ – dočasné fasády, která z objektu po krátkou dobu vytvoří magnet. „Magnetismus“ navrhované fasády spočívá v její interaktivitě. Na tvarově a světelně proměnlivé fasádě si každý kolemjdoucí, kterému stojí za zastavení, může zahrát tetris, přifouknout její část nebo poslat zprávu přítelkyni.
Dynamika a proměnlivost je soudobou protiváhou neměnnosti hlavní budovy Národního divadla. Ideji „architektonického happeningu“ odpovídá nenáročnost řešení – namísto corianových 3D panelů je vytvořena z obyčejné střešní fólie Dupontu.
Návrh byl oceněn druhým místem v soutěži Changing the Face.

mimosa-changing-the-face-3

mimosa-changing-the-face-2

mimosa-media-magika-dupont-národní-changing-the-face-2