EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

mimosa-vodní-dům-1

  • Název: Vodní dům
  • Lokalita: Hulice, vodní nádrž Želivka
  • Klient: Český svaz ochránců přírody Vlašim
  • Studie: 2010


Ve velmi dobře obsazené soutěži vypsané Českým svazem ochránců přírody zvítězil náš projekt Vodního domu!
Hodnocení poroty:  „Návrh vytváří jednoznačnou symbiózu krajinného biotopu a budovy Vodního domu. Jednoduchá koncepce budovy, kde vyniká střecha vznášející se nad krajinou a minimálně zasahuje do jejího kontextu. Venkovní krajinné řešení tvoří předpolí vstupu do Vodního domu. Dispoziční řešení je podmíněno provázaností s exteriérem. Dvoupodlažní dispozice je propojena akváriem. Volné plochy domu jsou připraveny na rozvinutí tématu vody. Předložený návrh je architektonicky kvalitní.“

Vodní dům je příběhem vody v krajině. Neuzavírá ji do galerie ani jí nestaví pomník, ale ukazuje ji v její přirozené krajinné formě. Krajina se stává exponátem představujícím různé biotopy vodní nádrže Želivka. V nejvyšším bodě je tato krajinářská expozice zastřešena a do přírodního prostředí vstupuje člověk formou jednoduchého přístřešku, střechy plovoucí nad okolní zelení. Téma vody v krajině se mění v téma vody využívané člověkem a jeho vztahu k ní.
Vnitřní prostor domu je vymezen křehkou skleněnou hranicí, která svým tvarováním definuje prostor vstupu a částečně kryté dětské hřiště. Striktně geometrická střecha se svým natočením v totožném směru jako přehradní hráz hlásí k souvislosti s touto stavbou, svou lehkostí je ale jejím ideovým opakem.
Téma „Voda v krajině“ je popsáno prostřednictvím biotopů vyskytujících se v rámci vodní nádrže Želivka. Jednotlivé biotopy jsou vytvořeny v rámci teras krajinářsky rozdělujících svah na jednotlivé výškové úrovně, jsou zpřístupněny dvěma prohlídkovými okruhy. „Voda a člověk“ je tématem interiérové audiovizuální expozice Vodního domu.

mimosa-vodní-dům-4

mimosa-vodní-dům-4

mimosa-vodní-dům-2

mimosa-vodní-dům-3