EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

  • Název: Letní kino Prachatice
  • Klient: Město Prachatice
  • Studie: 2015
  • Realizace: 2023
  • Spoluautor: Zdeněk Hromádka

 Kompletní rekonstrukcí se chátrající letní kino s přibližně 800 místy k sezení změnilo na funkční areál s realističtější kapacitou přibližně 350 míst. Zmenšení areálu umožnilo vytvoření odpovídajících ploch mezi bytovou výstavbou a vlastním areálem, realizaci akustických opatření a v neposlední řadě vytvoření nové spojnice bytové zástavby okolo ulice SNP a nedalekého městského centra skrze Štěpánčin park. Principy samotných objektů se odvíjejí od sezónního využití a filmových inspirací a asociací. Systémem kotoučů vedoucích film v promítačce návrh volně přepisuje do formy jednoduchých objektů, mezi nimiž kotouče usměrňují namísto filmového pásu lana zastřešení. Plachta zastřešení, subtilní ocelové konstrukce a vlnitý plech vytvářejí dojem lehkých, zdánlivě dočasných, „letních“ objektů. Vlnitý plech je současně dalším odkazem k filmové iluzi vytvářené rytmem jednotlivých políček a střídáním světla a stínu. Textilní zastřešení podia a části hlediště zvyšuje komfort účinkujících i diváků ať už ve slunečném odpoledni nebo deštivém večeru a pozitivně přispívá k akustickým parametrům areálu. Volné nebe na hlavami diváků zůstalo zachováno nad většinou hlediště. Cílem zvoleného systému zastřešení byla maximální lehkost konstrukce s idejí pouhé „plachty“ napnuté mezi objekty kina. Rekonstrukcí letního kina (Mimosa architekti) a Štěpánčina parku (M2AU) Prachatice získaly kultivovanou veřejnou plochu v blízkosti náměstí s navazujícím areálem nejen pro filmovou projekci, ale i pro konání dalších kulturních akcí města v úzké vazbě na jeho centrum.