EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Letní-kino-Prachatice-1

  • Název: Letní kino Prachatice
  • Klient: Město Prachatice
  • Studie: 2015
  • Spoluautor: Zdeněk Hromádka

Návrh rekonstrukce letního kina v Prachaticích odkazuje k tradičním prvkům kinematografie, které současně využívá k dotvoření atmosféry projekce pod volným nebem.
Inspiraci systémem kotoučů vedoucích film v promítačce volně přepisuje do formy jednoduchých objektů, mezi nimiž kotouče – kladky usměrňují namísto filmového pásu lana zastřešení.
Plachta zastřešení, subtilní ocelové konstrukce a vlnitý plech vytvářejí dojem lehkých, zdánlivě dočasných objektů. Vlnitý plech je dalším odkazem k filmové iluzi vytvářené rytmem jednotlivých políček a střídáním světla a stínu. Použití černé oceli současně propojuje kino s Městským divadlem Prachatic.
Stejný důraz jako na areál samotný je kladen na posílení urbanistických vazeb na blízké centrum. Plošná redukce areálu umožňuje vytvoření nového pěšího propojení při jeho severní hraně, uvolňuje nové plochy navazujícímu Štěpánčinu parku a iniciuje vznik nových pěších tras parku.
Společně s parkem by se tak areál letního kina měl stát příjemným prostorem pro konání kulturních akcí města v úzké vazbě na jeho centrum.

Letní-kino-Prachatice-2

Letní-kino-Prachatice-4