EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

  • Název: Klinika
  • Studie: 2021
  • Spolupráce: Wanda Molnárová
  • Vizualizace: mvize visualisation
Polyfunkční dům s převážně medicínským využitím navržený na návsi obce nedaleko Prahy doplňuje jak v obci a jejím okolí nedostatkovou typologii, tak chybějící uzavření návsi. Klinika vytváří dvěma stroze pojatými štíty jižní hranu návsi, jejíž první plán je tvořen zvoničkou sevřenou mezi dvě letité lípy. Díky terénní konfiguraci jsou ordinace a s nimi související prostory umístěny v úrovni druhého nadzemního patra. Návštěvníci tak mohou před lékařským vyšetřením zklidnit mysl v prostředí střešní zahrady. Soukromí ordinací je přes nadstandardní míru prosklení udrženo předsazenou perforovanou fasádou. V přízemí je z návsi přístupná vstupní hala a dva menší komerční prostory pro lékárnu a kavárnu.