EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

 

Název: Vinařství pod Bílými Karpaty
Studie: 2022
Spolupráce: Dalibor Pospíšil, Wanda Molnárová, Kateřina Slezáková
Vizualizace: mvize visualisation / ex-machina

Vinařství pod Bílými Karpaty je butikové vinařství produkující nezaměnitelná vína z „moravského Burgundska“ a exkluzivní hotel doslova pod jednou střechou.
Je pevnou, jednoduchou stavbou jasných a čitelných tvarů. Je stavbou pokornou i sebevědomou, nenápadnou i velkorysou.  Není „land artem“, nevytváří umělé křivky ani organické tvary. Ty jsou vyhrazeny autentické krajině kolem stavby. Je umístěna v krajině a vztahuje se k ní, nepřebírá konkrétní formy staveb lidských sídel. Není tak ani archetypem domu, stodolou, objektem se štítem a šikmou střechou.
Svou podobu odvozuje z prvků čitelných a pochopitelných lokálně i světově – z pravidelného rytmu,  řádu a dlouhých linií vinic, z kontur Bílých Karpat i tvaru kleneb vinných sklepů, uzavřenosti dnes již z místa zmizelého statku. Díky tomu je pevně zakotvena v místě i času. V minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Ucelená uzavřená hmota obepíná vnitřní pobytovou zahradu. Vytváří tak soukromý venkovní prostor chráněný před pohledy z blízké rozhledny i z okolních cest a ploch. Vnitřní zahrada přináší kromě soukromí také stinné, chladnější místo pro letní měsíce, kdy budou vnější fasády a s nimi i okolní zelené plochy zality sluncem.
Dům je navržen horizontální, nízký, v dálkových pohledech výrazněji se neprojevující, nevyčnívající z krajiny. Rytmus a řád objektu navazuje na rytmus a řád okolních vinic. Klenuté zastřešení odkazuje k tradičním vinným sklepům i k okolní krajině. Díky navrženému materiálu – ve vrstvách probarvenému pohledovému pemrlovanému betonu – je objekt pevně spjat se zemí, ze které víno vyrůstá.