EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

mimosa-smuteční-síň-roudnice-1

  • Název: Smuteční síň Roudnice
  • Klient: Město Roudnice nad Labem
  • Studie: 2010


V soutěži na smuteční síň do Roudnice nad Labem náš návrh postoupil do třetí fáze hodnocení.
Z celkového počtu 127 bylo v této fázi hodnoceno 29 návrhů. Porota ocenila silný koncept návrhu.

Smuteční síň je spojnicí světa živých a mrtvých, poslední zastávkou na cestě životem. Návrh v symbolické rovině představuje tyto dva světy – na jedné straně proměnlivost a shon života, na straně druhé posmrtný klid a mír – protínající se v jediném bodě. Tato dualita vzniká rozdělením pozemku na dvě části rozdílnou úpravou zeleně. Na jedné straně rozmanitá parková úprava definuje různé cesty vedoucí k objektu smuteční síně, a představuje tak různé životní cesty vedoucí pouze k jednomu cíli, na druhé straně střízlivá parková úprava – sad – s pravidelným rastrem stromů. Nad hranicí mezi oběma prostředími je umístěno zastřešení nesené dvojicí mohutných podnoží reprezentující předěl mezi oběma světy a jedinou cestu mezi nimi. Zeleň je zde motivem, který oba světy prostorově definuje, má uklidňující efekt a symbolizuje kontinuitu v čase.

smuteční-síň-roudnice-3

smuteční-síň-roudnice-4

mimosa-smuteční-síň-roudnice-2