EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

serlachius-museum-gosta-mimosa-3

  • Název: Serlachius Museum Gösta
  • Lokalita: Joenniemi Manor, Finsko
  • Klient: Gösta Serlachius Fine Arts Foundation
  • Studie: 2011

V mezinárodní soutěži na přístavbu Serlachius Museum Gösta (Finsko) náš návrh postoupil do závěrečného kola hodnocení. Soutěže se zúčastnilo 579 návrhů z celého světa, do závěrečného kola postoupilo 55 návrhů.
Hodnocení poroty: „The surprising placement has been utilised efficiently, without hesitation and frankly. The connection to the manor building is exemplary. The mirror surfaces on the façades and the ceilings of the lobby and restaurant fit into the spirit of the overall design. The overall idea, traffic, and spaces are harmoniously clear and secure. The entry is well finished.“

Serlachius Museum Gösta představuje v kontextu finské kultury kolekci uměleckých děl unikátní kvality. Současně je uceleným souborem budov sídla Gösty Serlachia, jednoho z úspěšných průmyslníků 19. století, zakladatele nadace Gösta Serlachius Fine Arts Foundation.
Základními body návrhu rozšíření galerie je vytvoření živého „srdce“ komplexu, zachování a podpoření jeho integrity, prezentace celku zachycujícího jednotlivé etapy historického rozvoje, zachování hierarchie staveb navzdory několikanásobně většímu objemu navrhované přístavby.
Návrh definuje dva prohlídkové celky – vlastní galerii a venkovní expozici prezentující kulturní, sociální a přírodní kontext. Přístavba svým umístěním potvrzuje centralitu stávajícího celku, stává se součástí historické mozaiky, dodefinovává centrální venkovní prostor před vstupem do stávajícího muzea, svým odstoupením od stávající budovy neoslabuje její význam. Tvarová a výrazová utilitárnost nadzemní části podporuje vyznění okolního prostředí, výraz prostoru pod zrcadlovým objemem, který je spíše uměleckým artefaktem než budovou, je založen na vizuálním a funkčním prolínání s okolím.
Prostory pro umělecká díla jsou uzavřeny do sebe, minimalizovány ve svém výtvarném pojetí.
Návrh postoupil do závěrečného kola hodnocení soutěže Serlachius Museum Gösta.

serlachius-museum-gosta-mimosa-1

serlachius-museum-gosta-mimosa-4

serlachius-museum-gosta-mimosa-2