EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

mimosa-klecany-1

mimosa-klecany-4

  • Název: Rodinný dům v Klecanech
  • Realizace: 2006
  • Spolupráce: Statikon Solutions

Hmotově jasné a materiálově střízlivé řešení domu umístěného v oblasti s převažující katalogovou výstavbou kontrastuje s tvarovou neurčitostí většiny okolních domů. Základní kubický objem domu je doplněn o menší hmoty, které svým tvarovým řešením odpovídají svému účelu (schodiště, terasa). Princip čitelnosti účelu těchto objemů je protipólem k „dekorativní“ členitosti katalogových domů. Dům je umístěn k severní hraně pozemku, pokoje se otevírají jižním směrem. Propojením domu a garáže je jasně vymezena hranice uličního předprostoru a soukromé zahrady. Materiálové řešení navazuje na hmotové členění domu – hlavní hmota je provedena z bílé omítky, menší objemy jsou obloženy šedými cembonitovými deskami. Interiér odpovídá materiálové střízlivosti exteriéru – základem je bílá barva (malby, truhlářské výrobky) a dřevěná dubová podlaha, celkové ladění doplňuje šedá a barevná stěrka.

mimosa-klecany-3

mimosa-klecany-2