EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

Ve velmi dobře obsazené soutěži vypsané Českým svazem ochránců přírody zvítězil náš projekt Vodního domu!
Hodnocení poroty:  „Návrh vytváří jednoznačnou symbiózu krajinného biotopu a budovy Vodního domu. Jednoduchá koncepce budovy, kde vyniká střecha vznášející se nad krajinou a minimálně zasahuje do jejího kontextu. Venkovní krajinné řešení tvoří předpolí vstupu do Vodního domu. Dispoziční řešení je podmíněno provázaností s exteriérem. Dvoupodlažní dispozice je propojena akváriem. Volné plochy domu jsou připraveny na rozvinutí tématu vody. Předložený návrh je architektonicky kvalitní.“
Kompletní návrh včetně hodnocení poroty je k nahlédnutí na stránkách archiwebu.

vodní-dům-soutěž-ocenění-mimosa-1

soutěžní panel I

vodní-dům-soutěž-ocenění-mimosa-2

soutěžní panel II

vodní-dům-soutěž-ocenění-mimosa-3

soutěžní panel III