EN
FB

Mimosa Architekti ● Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ● info@mimosa.cz

V soutěži na smuteční síň do Roudnice nad Labem náš návrh postoupil do třetí fáze hodnocení.
Z celkového počtu 127 bylo v této fázi hodnoceno 29 návrhů. Porota ocenila silný koncept návrhu.
Hodnocení poroty: „Návrh je založen na silném a osobitém „scénografickém“ konceptu. Tento koncept je řešen velice přesvědčivě, což je patrné zejména ze situace. Dispoziční řešení je tomuto konceptu zcela podřízené. Manipulace s rakví je proto složitá a neekonomická, ale z funkčního hlediska je řešena správně. Architektonická forma stavby je abstraktní – minimalistická. Řešení proskleného sálu pod střechou s výrazným přesahem porota považuje za silný moment návrhu.“
Více informací k našemu návrhu najdete na Europaconcorsi.

mimosa-soutěž-smuteční-síň-finále-1

soutěžní panel I

mimosa-soutěž-smuteční-síň-finále-2

soutěžní panel II

mimosa-soutěž-smuteční-síň-finále-3

soutěžní panel III

mimosa-soutěž-smuteční-síň-finále-4

soutěžní panel IV